Wielkość sprzedaży tuszy i tonerów w Polsce w roku 2013 osiągnęła poziom około 14,5 mln sztuk – według danych podanych przez IDC. Jest to spadek w stosunku do 2012 roku o około 6,2 procent. Znamionuje to sukcesywny, w tym przypadku największy spadek ilości sprzedanych sztuk w w porównaniu z rokiem poprzednim. Podstawową przyczyną jest bardzo słabnące zainteresowanie kartridżami atramentowymi, szczególnie tymi o niedużej wydajności. Dotyczy to zarówno kartridży oryginalnych jak i zamienników.

Spadające ceny sprzętu laserowego, zarówno drukarek jak i urządzeń MFP powoduje, że coraz częściej nawet użytkownicy indywidualni stosują taką formę druku, opuszczając sprzęt wykorzystujący kartridże atramentowe. Za sprawą tego sprzedaż wkładów do drukarek laserowych i laserowych urządzeń wielofunkcyjnych nie odnotowała spadków. A sprzedaż materiałów zamiennych, pomimo działań prawnych kierowanych przez producentów drukarek, odnotowała nawet wzrost.

Inną przyczyną spadku wielkości sprzedaży materiałów eksploatacyjnych wyrażoną w sztukach jest także wzrastające zainteresowanie drukarkami zasilanymi wkładami o powiększonej pojemności, dającymi możliwość uzyskania większej liczby wydruków używając jednego wkładu.